Tháng 8: Chương trình chuẩn hoá tiếng Anh của Bộ Giáo dục & Đào tạo theo khung Châu Âu B1
 
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
 
 
Nhằm thực hiện Quyết Định số 1400/QĐ TTg ngày 30/9/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt đề án
 
"Dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020", chuẩn hóa đội ngũ
 
Giáo viên Ngoại ngữ, Sinh viên đại học và sau đại học phải đạt trình độ Ngoại Ngữ tương đương cấp B1
 
theo Khung Chương trình Chuẩn Châu Âu (CEFR - the Common European Framework of Reference),
 
 
 
 
TRUNG TÂM ANH NGỮ ATLAS
 
 
Mở các lớp học sử dụng thành thạo tiếng Anh và thi các chứng chỉ Cambridge A1, A2 (KET), B1 (PET), B2 (FCE), C1 (CAE) C2 (CPE),
 
Do các giảng viên ngoại ngữ trình độ tiến sĩ, thạc sĩ có kinh nghiệm, đã được tập huấn giảng dạy.
 
 - Khai giảng lớp mới vào đầu mỗi tháng.
 
 - Lớp học tối từ thứ Hai đến thứ Sáu (18:15 – 20:30) hoặc thứ Bảy & Chủ Nhật; sáng 7:30 – 10:30, chiều 13:30 – 16:30.
 
 - Học tại trường hoặc địa điểm theo yêu cầu của học viên.
 
 - Nhận dạy theo nhóm trong và ngoài thành phố Cần Thơ.
 
 
Xin liên hệ:  TRUNG TÂM ANH NGỮ ATLAS - 25 Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 
Điện thoại:               0710.3.667.666
Các tin khác: